การนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 17 สิงหาคม 2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอดร่วมนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นำทีมโดยนายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวสีแพ ตันมา ศึกษานิเทศก์ นายสมเจตน์ อยู่ศรี ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะกรรมการฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรูลอิสลาม โดยได้รับการต้อบรับจากนางสลีลา การไชยนา ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรูลอิสลาม คณะกรรมการศูนย์ ประธานชุมชน และคณะครูที่เกี่ยวข้องร่วมทำการนิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

   

   

จากนั้นเวลา 13.30 น. นายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวสีแพ ตันมา ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ร่วมติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โดยได้รับการต้อนรับจากนายสุเทพ วันฟั่น รักษาหารผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการในการนิเทศครั้งนี้

   

   

การนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีวัตุประสงค์เพื่อ ติดตาม ให้คำแนะนำ การกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดต่อไปในอนาคต

      

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *