โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น. โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดดอนแก้วและภายในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆในโรงเรียน

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนที่มีจุดสัมผัสร่วมกัน เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความสะอาดให้ผู้ปกครองมั่นใจในการมาตรการของสถานศึกษา  สืบเนื่องจากข่าวการสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชนอบอุ่นในการให้ความรู้และฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเวลา เวลา 13:00 น. นางวาสนา เบ้านี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ที่สละเวลามาให้ความรู้และฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ได้ดำเนินกิจกรรมการทำความสะอาดห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนใช้ร่วมกัน อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองถึงความพร้อมของโรงเรียนในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
——————————–
         นางอัมรินทร์ จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจิตอาสาเพื่อเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2563 จากกิจกรรมทำความสะอาดเขตบริเวณสถานศึกษาภายในหลักคิดเพื่อสร้างและกระตุ้นให้คนในสังคมมาร่วมกันทำงานด้านจิตอาสาผ่านกระบวนการง่ายๆปัดกวาดเช็ดถูกตัดเก็บทำความสะอาดและเริ่มต้นทำได้จากเรื่องใกล้ๆตัว แต่สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคำสอนของพ่อยังคงฝังรากลึกในหัวใจคนไทย คือเหล่าประชาชนที่ออกมาทำงานจิตอาสาหลายรูปแบบโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นแรงบันดาลใจให้คนทุกเพศทุกวัยอยากลุกมาทำความดีเพื่อสังคม จากนั้นทางต้นสังกัดเทศบาลนครแม่สอดได้แจกจ่ายเจลทําความสะอาดมือให้กับคณะครูนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการป้องกัน รักษาความสะอาดจากโรคระบาดโควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในเขตชายแดนอำเภอแม่สอดในทุกวันนี้
———————————

คณะครู โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

         คณะครู ท.เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
———————
         คณะครูโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอดร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมอำเภอแม่สอด
         ที่หอประชุมอำเภอแม่สอด นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด นำภาคส่วนราชการและประชาชน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์สามเณร จำนวน 89 รูป ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึก เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง จากนั้นส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทยอยวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนครบทุกหน่วยงาน เป็นอันเสร็จพิธี
         พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย และตลอดระยะเวลาการครองราชย์ พระองค์ได้ทรงงานอย่างหนักและตรากตรำพระวรกายมายาวนาน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงสร้างคุณูปการต่างๆ มากมาย เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ จนถือได้ว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง”

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้จัดทำโครงการ “NTC สัญจร” โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราฃสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางอัมรินทร์ จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด พร้อมคณะครูนักเรียนเข้าร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตากโดยได้รับการแนะแนวจากดร.อภิชิต ดวงธิสารและคณะอาจารย์ นักศึกษาร่วมแนะแนวกล่าวได้ว่าวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทสําหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่าและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่มีคุณภาพของจังหวัดตาก
ดร.อภิชิต ดวงธิสาร กล่าวว่าด้วยความมุ่งมั่นของวิทยาลัยที่ต้องการให้นักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้ผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นจำนวนมากในแต่ละปีเพราะวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้จริงด้านวิชาการปฏิบัติงานได้จริงเพราะมีทักษะวิชาชีพจึงทำให้สามารถผลิตบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำเดือนตุลาคม 2563

         วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและเข้าร่วมการประชุมหารือแก้ไขปัญหา ร่วมถึงหาแนวทางในการพัฒนาศึกษาในอนาคต
         จากนั้นนางอัมรินทร์ จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานการประชุมครูประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประชุมเพื่อหารือข้อราชการในการปฎิบัติหน้าที่และพัฒนาสถานศึกษา และการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับทุกฝ่าย ขานรับนโยบายจากต้นสังกัดในอนาคตต่อไป

กองการศึกษาจัดการประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกองการศึกษา กองการศึกษาจัดการประชุมประชุมประจำเดือน โดยมีนายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นประธานในการประชุม และมีหัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างภายในกองการศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้พนักงานภายในกองการศึกษารับทราบข่าวสานความเคลื่อนไหวภายในและมีปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดเตรียมพื้นที่เปิดกิจกรรมการธุดงค์เพื่อสันติภาพ

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดเตรียมพื้นที่เปิดกิจกรรมการธุดงค์เพื่อสันติภาพ โดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบมหายให้นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนส่วนราชการต่างๆภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

    การจัดการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการธุดงค์เพื่อสันติภาพที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้