ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”

ดูเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศทางการศึกษา

มุ่งเน้นการใช้ระบบสารสนเทศ ในการบริหารอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานข้อบุคลากรในสังกัดให้ง่านต่อการเข้าถึงทรัพยากรข้อมูล ภายใต้วิสัยทัศน์ "Serving Information Simply"

เข้าสู่ระบบ

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

ร่วมเรียนออนไลน์ช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ผ่านทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

สาระน่ารู้

"รวบรวมวิดิโอความรู้ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก"

คลังภาพ

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

Total Website Visits: 138032