ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายพีระ วงค์หมอ ผุ้อำนวยการกองการศึกษา และนางสาวสีแพ ตันมา ศึกาษานิเทศก์ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

      

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทางเทศบาลนครแม่สอดได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อประกาศให้เป็นประเพณีท้องถิ่นต่อไป

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *